Strona główna / Wiedza / Analityka / Metryki produktowe – ruch [omówienie]
BlogAnalityka

Metryki produktowe – ruch [omówienie]

Wpis powstał w 100% w umyśle naszego eksperta. AI nie wspierało procesu twórczego.

Metryki produktowe – ruch [omówienie]

Zbieranie danych i ich odpowiednia analiza umożliwia poznanie zachowań użytkowników i ich wpływu na biznes. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych metryk produktowych powiązanych z aspektem ruchu w witrynie wraz z ich omówieniem.

Gościnnym autorem zestawienia jest Michał Witkowski — Analityk produktowy, budowniczy zespołów, psycholog, badacz. Od 2010 zajmuje się pomiarem i analizą zachowania ludzkiego, najpierw przy uniwersytecie, a następnie w biznesie.

 Active users — Aktywni użytkownicy

Ilość użytkowników, którzy wykonali jakiekolwiek działanie w produkcie w wybranym okresie czasu. Zwyczajowo raportowane za dzień, tydzień i miesiąc. Aktywność najlepiej definiować jako dowolną akcję w produkcie (klik, scroll, włączenie aplikacji, itp.). Należy unikać definiowania aktywności jako korzystania z produktu w określony sposób (np. aktywny jest użytkownik, który odczytał co najmniej jeden email w wybranym okresie).


Active accounts — Aktywne konta

Ilość kont, na których co najmniej jeden użytkownik był aktywny w wybranym okresie czasu. Zwyczajowe okresy czasu to dzień, tydzień i miesiąc. Aktywność najlepiej definiować jako dowolną akcję w produkcie (klik, scroll, włączenie aplikacji, itp.). Istnieją produkty definiujące aktywność jako korzystane z produktu w określony sposób (np. w usłudze email aktywy jest użytkownik, który odczytał co najmniej jeden email w wybranym okresie). Należy unikać takiej definicji.


Paying users — Płacący użytkownicy

Ilość użytkowników, którzy wykonali jakąkolwiek płatność w produkcie w wybranym okresie czasu. W przypadku aplikacji subskrypcyjnych jest raczej metryką finansową — użytkownicy, którzy w zadanym okresie mieli dostęp do opłaconej subskrypcji, niekoniecznie z niej korzystali. W produktach subskrypcyjnych ilość płacących może być większa niż ilość aktywnych użytkowników.


Paying accounts — Płacące konta 

Ilość kont, które w wybranym okresie czasu miały opłaconą subskrypcję. Metryka użyteczna prawie wyłącznie w przypadku aplikacji biznesowych w modelu SaaS.


DAU — Dzienni aktywni użytkownicy

Ilość aktywnych użytkowników w wybranym dniu. Aktywność w DAU należy definiować jako dowolną akcję w produkcie (klik, scroll, włączenie aplikacji).


MAU — Miesięczni aktywni użytkownicy

Ilość aktywnych użytkowników w wybranym miesiącu. Miesiąc jest definiowany jako 28 lub 30 dni, nie jako miesiąc kalendarzowy, aby unikać problemów związanych z różną długością miesięcy. Aktywność to dowolna akcja w produkcie (klik, scroll, włączenie aplikacji).


New users — Nowi użytkownicy

Ilość użytkowników, którzy po raz pierwszy wykonali w produkcie dowolną aktywność w wybranym okresie. Nowi użytkownicy są najczęściej raportowani za dzień (wykres bieżący, dzień po dniu) lub za miesiąc / kwartał (tabele z wynikami miesięcznymi lub kwartalnymi).


Churned users — Odchodzący użytkownicy

Ilość użytkowników, którzy odeszli z produktu w wybranym okresie. Dla produktów z subskrypcją — ilość użytkowników w kontach, które przestały płacić w wybranym okresie. Dla produktów bez subskrypcji — ilość użytkowników, którzy przez ostatnie N dni nie wykonało żadnej aktywności. Zwykle N = 28, ale można dobrać inną ilość dni.


Reactivated users — Powracający użytkownicy 

Ilość użytkowników, którzy wrócili do produktu po tym, kiedy wcześniej z niego odeszli. Inne nazwy to returning users i revived users. Powracający użytkownicy są najczęściej raportowani za dzień (wykres bieżący, dzień po dniu) lub za miesiąc / kwartał (tabele z wynikami miesięcznymi lub kwartalnymi).


Users balance — Balans użytkowników

Metryka, która w prosty sposób pokazuje czy ilość aktywnych użytkowników rośnie, czy spada.

New users + reactivated users – churned users


Bounce rate — Wskaźnik odbicia

Istnieje wiele definicji odbicia. Najczęstsza to wyświetlenie strony bez wykonania jakiejkolwiek akcji. Typowe jest też kryterium czasowe (np. mniej niż 5s spędzonych na stronie) lub związane z aktywnością zdefiniowaną jako sensowna (np. przewinięcie poza nagłówek czytanego tekstu). Użyteczne głównie w analizie stron internetowych (np. sklep lub portal).

Bounce rate = użytkownicy, którzy po wejściu na stronę nie wykonali żadnej akcji / wszyscy aktywni użytkownicy


App installs — Instalacje aplikacji

Ilość użytkowników, którzy po raz pierwszy zainstalowali aplikację w wybranym okresie. Ważne uzupełnienie metryki New users dla produktów mobilnych wymagających uprzedniej instalacji (produkty mobilne i niektóre desktopowe). Nie należy używać jej jako zamiennik dla New users: instalacja to nie użycie produktu.

Komentarze
Dodaj komentarz

  Darmowy raport z badań UX

  Artykuły powiązane

  Co sądzisz o artykule?
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.