Strona główna / Wiedza / Analityka / Metryki produktowe – finanse [omówienie]
BlogAnalityka

Metryki produktowe – finanse [omówienie]

Wpis powstał w 100% w umyśle naszego eksperta. AI nie wspierało procesu twórczego.

Metryki produktowe – finanse [omówienie]

Zbieranie danych i ich odpowiednia analiza umożliwia poznanie zachowań użytkowników i ich wpływu na biznes. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych metryk produktowych powiązanych z aspektem finansowym wraz z ich omówieniem.

Gościnnym autorem zestawienia jest Michał Witkowski — Analityk produktowy, budowniczy zespołów, psycholog, badacz. Od 2010 zajmuje się pomiarem i analizą zachowania ludzkiego, najpierw przy uniwersytecie, a następnie w biznesie.

MRR — Miesięczny powtarzalny przychód

Ilość przychodu w ciągu najbliższego miesiąca, przy założeniu, że wszyscy aktualni klienci zostaną z nami przez najbliższy miesiąc i żaden nowy klient nas nie kupi. Metryka użyteczna tylko w biznesach SaaS lub innych biznesach z modelem subskrypcyjnym. Fundamentalna metryka dla biznesów SaaS, używana zamiennie z ARR.


ARR — Roczny powtarzalny przychód

Ilość przychodu w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że wszyscy aktualni klienci, którzy subskrybują nasz produkt, zostaną z nami przez najbliższy rok i żaden nowy klient nas nie kupi. Annual Recurring Revenue. Metryka użyteczna tylko w biznesach SaaS lub innych biznesach z modelem subskrypcyjnym. Fundamentalna metryka dla biznesów SaaS, używana zamiennie z MRR. Zawsze prawdziwe jest równanie: ARR = 12 * MRR.


iMRR — Wzrost miesięcznego powtarzalnego przychodu 

Zmiana w MRR okres do okresu. Zwykle liczone rok do roku, kwartał do kwartału oraz miesiąc do miesiąca. Ujemna wartość oznacza kurczenie się produktu, dodatnia wartość – wzrost produktu.


Gross revenue — Przychód brutto

Przychód brutto (przed potrąceniem VATu, innych podatków i opłat), który został wygenerowany przez produkt w wybranym okresie W biznesach B2B zwykle raportowane za miesiąc, kwartał, lub rok. W biznesach B2C ma sens raportowanie również za krótsze okresy: dzień, tydzień. Fundamentalna metryka dla biznesów nie-SaaS.


ARPU / ARPA — Średni przychód na użytkownika / konto

Zwykle liczone za ostatni miesiąc (28 lub 30 dni). Miesięczny przychód lub MRR, dzielony przez aktywnych użytkowników lub konta w tym miesiącu.

ARPU = Metryka przychodu / Aktywni użytkownicy

ARPA = Metryka przychodu / Aktywne konta


ARPPU / ARPPA – Średni przychód na płacącego użytkownika / konto

Zwykle liczone za miesiąc. Miesięczny przychód lub MRR, dzielony przez płacących użytkowników lub konta w tym miesiącu.

ARPPU = Preferowana metryka przychodu / Płacący użytkownicy

ARPPA = Preferowana metryka przychodu / Płacące konta


Conversion rate – Konwersja do płacącego użytkownika 

W codziennym raportowaniu prawie zawsze liczone za miesiąc: Konwersja = MAPU / MAU. W testach A/B często liczone za cały czas trwania testu. Bardzo ważna metryka w produktach nie-SaaS.

Conversion rate = Płącący użytkownicy / Aktywni użytkownicy


ROI — Zwrot z inwestycji

Wyrażany zawsze jako wartość procentowa (np. -30%, nie -0.3), może dotyczyć dowolnej formy inwestycji w produkt i zwrotu z niej. Zwykle używany w kontekście wydatków marketingowych, gdzie koszt to pieniądze wydane na zakup ruchu, a przychód został wygenerowany przez zakupiony w ten sposób ruch.

ROI = (przychód z inwestycji – koszt) / koszt

lub ROI = ((przychód z inwestycji – koszt) / koszt) + 1


CPA — Koszt nabycia użytkownika

Jest zwykle liczony w podziale na kampanie marketingowe i używany do optymalizacji działań marketingowych.

CPA = wydatki na marketing / ilość użytkowników zakupionych w ramach działań marketingowych


LTV — Wartość użytkownika w biegu życia

Całkowita ilość przychodu wygenerowana średnio przez pojedynczego użytkownika od momentu pierwszego użycia produktu. LTV wzrasta w sposób nieskończony, ograniczony faktyczną długością życia użytkowników, ale raportowanie go w ten sposób jest niepraktyczne. W praktyce LTV jest liczone zwykle za wybrany okres, typu pierwsze 90/180/360/… dni życia użytkownika.

Typowe jest obliczanie i porównywanie LTV dla grup użytkowników zarejestrowanych w podobnym czasie (kohort), na przykład w jednym miesiącu, lub grup użytkowników pochodzących z jednej kampanii marketingowej.


Transactions — Całkowita ilość transakcji

Ilość transakcji wykonanych w aplikacji przez jej użytkowników. Metryka raportowana za zadany okres czasu, zwykle dzień, tydzień, lub miesiąc. Użyteczne niemal wyłącznie w produktach, gdzie jeden użytkownik może dokonać dowolnej ilości transakcji.


Average transaction value — Średnia wartość pojedynczej transakcji

Często używana do porównywania między sobą różnych grup użytkowników, np. kobiet i mężczyzn; młodszych i starszych użytkowników; użytkowników z różnych krajów; różnych kampanii; itd.

Average transaction value = przychód brutto z wszystkich transakcji / ilość wszystkich transakcji


MAPU — Miesięczni aktywni płacący użytkownicy

Ilość użytkowników, którzy płacili w ciągu ostatniego miesiąca. Miesiąc jest definiowany jako stała ilość dni (28 lub 30), żeby uniknąć problemów związanych z różną długością miesięcy.

Tagi
Komentarze
Dodaj komentarz

  Darmowy raport z badań UX

  Artykuły powiązane

  Co sądzisz o artykule?
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.