Strona główna / Słownik / Lean UX

Lean UX

  • 22 grudnia 2022

Lean UX – Lean UX to metoda projektowania użyteczności, która kładzie nacisk na szybkie i iteracyjne testowanie hipotez i prototypów z użytkownikami. Celem Lean UX jest zapewnienie szybkiego i efektywnego procesu projektowania, który pozwala na szybkie wychwycenie błędów i szybkie wprowadzanie poprawek. Metoda ta opiera się na założeniu, że najlepszym sposobem zapewnienia użyteczności jest ciągłe testowanie i ulepszanie projektu w trakcie jego tworzenia, zamiast tworzenia całego projektu od początku do końca i dopiero potem testowanie go z użytkownikami.

Lean UX zakłada, że projektowanie powinno być prowadzone w sposób ciągły i iteracyjny, a nie jako pojedynczy proces, który kończy się po wyprodukowaniu ostatecznego produktu. Proces projektowania opiera się na ciągłym testowaniu hipotez i prototypów z użytkownikami, co pozwala na szybkie wychwycenie błędów i szybkie wprowadzanie poprawek. Lean UX jest szczególnie przydatny w przypadku projektów, w których nie ma jasno określonego celu lub gdy potrzeba szybkiej reakcji na zmieniające się warunki.

    Darmowy raport z badań UX